Story Of our Misal Pav

मिसळ दरबार…

मिसळ हे खर्या अर्थाने महाराष्ट्राचे व्यंजन आहे. मुंबईकर असो, पुणेकर असो वा कोल्पापुरकर पण मिसळ म्हटलं की प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटलंच पाहिजे. महाराष्ट्राची ही मिसळ देशाच्या कानाकोपर्यात पोहोचवण्याच्या उद्देशाने मी २७ जुलै २०१६ रोजी ’मिसळ दरबार’ची स्थापना केली.
मी मूळचा जळगावचा. सध्या पुण्यात राहतो. दहावीपर्यंत शिक्षण आणि आय. टी. आय. (फिटर) करून टेल्कोमध्ये काही काळ नोकरी केली. एक दिवस नोकरीवरून घरी येताना मनाशी दृढ निश्चय केला की आता नोकरी करायची नाही. व्यवसाय करायचा. मग तो कोणताही असोत.
२००६ साली मी एक छोटंसं दुकान भाड्यावर  घेतलं व तिथे ’साई कॅफे कट्टा’ नावाने कॉफी शॉप सुरू केलं. माझी कॉफीची चव ग्राहकांना खूप आवडू लागली. मग ग्राहकच फ्रेचाईजी मागू लागले. गेल्या वर्षी मी कॉफी शॉपची फ्रेचाईजी द्यायला सुरुवात केली. आतापर्यंत मी ??? कॉफी शॉपची फ्रेचाईजी दिल्या आहेत.

Our Special Dishes

Darbar Misal

Green Misal

Black Misal

Butter Misal

Chesse Misal

Green ( Coconut) Misal

Testimonial